Ekspertski nadzor na radovima remedijacije brodogradilišta u Bijeloj

Awesome Image

 • Klijent:
  Agencija za zaštitu prirode i životne sredine
 • Datum:
  2020-2022
 • Vrijednost:
  23 miliona Eura
 • Lokacija:
  Bijela, Crna Gora

Osnovna djelatnost naše firme na ovom poslu je vršenje uloge Ekspertskog nadzora na radovima remedijacije brodogradilišta u Bijeloj, od 1. 9. 2020. godine, u skladu sa crnogorskom legislativom o upravljanju otpadom, bazelskim konvencijama, EN standardima i FIDIC – uslovima ugovaranja za građevinske radove (Crvena knjiga i MDB Usklađeno izdanje – Roza knjiga).

Projekat se izvodi u sklopu projekta Vlade za upravljanje industrijskim otpadom i čišćenjem (IWMCP) 5 odabranih ekološki problematičnih lokacija u Crnoj Gori.

Svrha projekta je remedijacija brodogradilišta, izvoz i tretman kontaminiranog otpada, i to:

 • Abrazivnog grita;
 • Zauljane zemlje;
 • Drugi kontaminirani materijal u manjim količinama.

Konačni cilj projekta je sanacija „crne“ ekološke tačke na ulazu u Bokokotorski zaliv, kako bi prostor dobio veći potencijal za dalji razvoj.