Remedijacija i rekultivacija deponije „Maljevac“ odlagališta nusprodukta sagorijevanja uglja iz TE Pljevlja

Awesome Image

  • Klijent:
    Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
  • Datum:
  • Vrijednost:
    21.000.000,00 €
  • Lokacija:
    Pljevlja, Crna Gora

Ovim poslom je obuhvaćeno:

 

Idejno rješenje i idejni projekat, koji obuhvata:

 

– Izradu idejnog rješenja i idejnog projekta za proširenje prostora za odlaganje jalovine sa nadvišenjem kosina i povećanjem stabilnosti kosina

– Izradu idejnog rješenja i idejnog projekta rekultivacije odlagališta jalovine
– Projektovanje drenažnih sistema
– Projektovanje i izvođenje radova geoloških istraživanja
– Uzorkovanje, laboratorijski testovi i analize
– Geodetsko snimanje
– Izradu studije o procjeni uticaja na životnu sredinu
– Preliminarnu procjena troškova
– Izradu tehničke specifikacije za tendersku dokumentaciju
sve u skladu sa relevantnim crnogorskim zakonodavnim i EC direktivama koje regulišu ovu oblast

 

 Glavni projekat, koji obuhvata:

– Izrada glavnog projekta za proširenje prostora za odlaganje jalovine sa nadvišenjem kosina i povećanjem stabilnosti kosina

– Izrada glavnog projekta rekultivacije prostora za odlaganje jalovine
– Izrada glavnog projekta drenažnih sistema
– Izrada projekta detaljnih geoloških istraživačkih radova
– Uzorkovanje, laboratorijski testovi i analize
– Geodetska snimanja
– Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu
– Analiza stabilnosti kosina
– preseljenje štapova Paleski
– Faza: rekultivacija i remedijacija,
sve u skladu sa relevantnim crnogorskim zakonodavnim i EC direktivama koje regulišu ovu oblast / polje.