Revizija glavnih projekata sekundarne kanalizacione mreže u Podgorici

Awesome Image

  • Klijent:
    GLAVNI GRAD PODGORICA i “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. PODGORICA
  • Datum:
    2020.
  • Vrijednost:
  • Lokacija:

Nik Com je revident cjelokupne tehničke dokumentacije koja je sastavljena od 11 glavnih projekata kolektora gradske fekalne kanalizacije u sklopu sekundarne kanalizacione mreže. Proširenje sekundarne kanalizacione mreže je planirano u urbanim dijelovima Podgorice. Ukupna dužina planirane kanalizacione mreže u Fazi I, koja je izgrađena u okviru predmetnog projekta, je oko 18,5 km.

Ovaj projekat je sastavni dio krovnog projekta “Projektovanje, izgradnja i odobrenje projektnih parametara tehnologije i kapaciteta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za spaljivanje mulja i proširenje kanalizacije“ koji se bazira na odobrenoj Studiji izvodljivosti iz 2017. godine.

Krovni projekat ne podrazumijeva samo izgradnju novog PPOV, već i neophodne mjere za adekvatno i održivo buduće funkcionisanje i upravljanje postrojenjem za prečišćavanje i kanalizacionim sistemom.

Investitor projekta je GLAVNI GRAD PODGORICA i “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. PODGORICA.

Godina 2020.