Revizija glavnih projekata glavnih gradskih kolektora fekalne kanalizacije 12 i 13 u Podgorici

Awesome Image

  • Klijent:
    GLAVNI GRAD PODGORICA i “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. PODGORICA
  • Datum:
    2020.
  • Vrijednost:
  • Lokacija:

Nik Com je revident cjelokupne tehničke dokumentacije koja je sastvani dio glavnih projekata glavnih gradskih kolektora 12 i 13 u Podgorici.

Ovaj projekat je sastavni dio krovnog projekta “Projektovanje, izgradnja i odobrenje projektnih parametara tehnologije i kapaciteta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za spaljivanje mulja i proširenje kanalizacije“ koji se bazira na odobrenoj Studiji izvodljivosti iz 2017. godine.

Krovni projekat ne podrazumijeva samo izgradnju novog PPOV, već i neophodne mjere za adekvatno i održivo buduće funkcionisanje i upravljanje postrojenjem za prečišćavanje i kanalizacionim sistemom.

U ovom projektu je predviđenja ugradnja cijevi sledecih precnika:
 Kolektor 12 – DN1200mm i DN1300mm
 Kolektor 13 – DN1000mm.

Dužine kolektora su:

-kolektor prečnika DN1200m – 3.865m,

-kolektor prečnika DN1300m  – 902m,

-kolektor prečnika DN1000m – 523m.

Investitor projekta je GLAVNI GRAD PODGORICA i “VODOVOD I KANALIZACIJA” D.O.O. PODGORICA.

Godina 2020.