Revizija glavnog projekta kanalizacionog sistema (zona 1,2,3) faza I, Danilovgrad

Awesome Image

 • Klijent:
  "Vodovod i kanalizacija" Danilovgrad
 • Datum:
  2021.
 • Vrijednost:
  3 000 000 Eura
 • Lokacija:
  Danilovgrad, Montenegro

Nik Com je revident cjelokupne tehničke dokumentacije  u sklopu glavnih projekata sekundarne kanalizacione mreže zona 1, 2 i 3  u Danilovgradu. Ukupna dužina kanalizacionih kolektora, koji su predmet projekta je oko 7 km.

Trenutno, grad Danilovgrad pokriven je na manjem dijelu svog područja kanalizacionim sistemom, a otpadne vode se odvode direktno u rijeku Zetu. Ostale otpadne vode se ispuštaju u septičke jame. Predmet projekta je  sistem kanalizacione mreže, kako bi se obezbijedilo pouzdano prikupljanje otpadnih voda, koje će se tretirati na budućem PPOV Danilovgrad. Dio projekta  obuhvata i rekonstrukciju postojećeg kanalizacionog sistema. Novi kanalizacioni sistem je podjeljen na 6 zona, a ovim glavnim projektom su obrađene zone 1,2 i 3.