Revizija glavnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Danilovgradu

Awesome Image

 • Klijent:
  OPŠTINA DANILOVGRAD i “VODOVOD I KANALIZACIJA” DANILOVGRAD
 • Datum:
  2022.
 • Vrijednost:
  7 000 000 Eura
 • Lokacija:
  Danilovgrad, Crna Gora

Svrha projekta „Infrastrukturni projekat Opštine Danilovgrad-izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Danilovgradu“ je rješavanje tretmana otpadnih voda kroz izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tim naših stručnjaka je vršio reviziju kompleksne tehničke dokumentacije u sklopu glavnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Danilovgradu.

Ovaj projekat prati i „Infrastrukturni projekat Opštine Danilovgrad – rekonstrukcija sistema kanalizacione mreže“ koji se odnosi na rješavanje problema sakupljanja otpadnih voda grada Danilovgrada kroz izgradnju kanalizacione mreže. Naša firma je takođe revident i tehničke dokumentacije koja predviđa gradnju pomenute kanalizacione mreže.

Sama realizacija ovih projekata obezbjediće poboljšani kvalitet vode u rijeci Zeti, u koju se trenutno odvode otpadne vode bez adekvatnog postupka prečiščavanja. Otpadna voda će biti tretirana u novom PPOV.

Planirano je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sljedećih kapaciteta:

 • Faza 1 – projektovani kapacitet  6 000 ES,
 • Faza 2 – 12 000 ES.

 

 

Glavni projekat se sastoji od sledećih djelova:

GEOLOŠKI I HIDROGEOLOŠKI ELABORAT

PROJEKAT TEHNOLOGIJE RADA PPOV

PROJEKAT ARHITEKTURE

PROJEKAT KONSTRUKCIJE

PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA I HIDRAULIČKI PRORAČUN POSTROJENJA

PROJEKAT MAŠINSKIH I TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA

PROJEKAT ELEKTRO INSTALACIJA

PROJEKAT ELEKTRO INSTALACIJA – JAKA STRUJA

PROJEKAT ELEKTRO INSTALACIJA – SLABA STRUJA

PROJEKAT MJERNE OPREME I AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

PROJEKAT SAOBRAĆAJA SA UREĐENJEM TERENA

PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA SA ZONAMA OPASNOSTI

ELABORAT ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA