Revizija idejnog projekta PPOV u Danilovgradu

Awesome Image

 • Klijent:
  „VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.O.O. DANILOVGRAD
 • Datum:
  2019 -2020
 • Vrijednost:
  7 000 000 Eura
 • Lokacija:
  Danilovgrad, Montenegro

Naš tim stručnjaka je vršio reviziju kompletne tehničke dokumentacije u sklopu idejnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Danilovgradu.

Revizija idejnog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je obuhvatala reviziju sledećih djelova tehničke dokumentacije:

KNJIGA 1 – GEOLOŠKI I HIDROGEOLOŠKI ELABORAT
KNJIGA 2 – PROJEKAT TEHNOLOGIJE POSTROJENJA
KNJIGA 3 – PROJEKAT ARHITEKTURE
KNJIGA 4 – PROJEKAT KONSTRUKCIJE
KNJIGA 5 – PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA I HIDRAULIČKI PRORAČUN POSTROJENJA
KNJIGA 6 – PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA I TERMOTEHNIKE
KNJIGA 7 – PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA
 KNJIGA 7.1 – PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA – JAKA STRUJA
 KNJIGA 7.2 – PROJEKAT ELEKTROINSTALACIJA – SLABA STRUJA
 KNJIGA 7.3 – PROJEKAT AUTOMATIKE – SCADA
KNJIGA 8 – PROJEKAT SAOBRAĆAJA SA UREĐENJEM TERENA
KNJIGA 9 – PROJEKAT ZAŠTITE OD POŽARA SA ZONAMA OPASNOSTI
KNJIGA 10 – ELABORAT ZAŠTITE NA RADU