Sanacija i zatvaranje neuređenog odlagališta komunlnog otpada „Zauglina“ u opštini Šavnik

Awesome Image

  • Klijent:
    Ministarstvo održivog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova
  • Datum:
  • Vrijednost:
  • Lokacija:
    Šavnik, Crna Gora

Ovim poslom je obuhvaćeno:

– Izrada tehničke dokumentacije (idejno rješenje i glavni projekat) za sanaciju deponije „Zauglina“ Šavnik
– Izrada projekta detaljnih geoloških istraživačkih radova
– Geodetska snimanja
– Izrada studije o procjeni uticaja na životnu sredinu.