Tehnički prijem radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Kotora i Tivta

Awesome Image

 • Klijent:
  JP “Vodovod i Kanalizacija” Tivat i JP “Vodovod i Kanalizacija” Kotor
 • Datum:
  2016.
 • Vrijednost:
  12 200 000 Eura
 • Lokacija:
  Tivat

Tehnički prijem radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Kotora i Tivta je realizovan od strane eksperata naše kompanije.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je izgrađeno zajedničko za gradove Kotor i Tivat.

Izgradnja  postrojenja predviđena je u dvije faze. Prva faza centralnog prečistača je predviđena za rad do 2025. godine, a druga do 2040. godine. Zadatak ovog projekta je centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za prvu fazu, sa tim što se takođe u ovoj fazi predviđa i idejno rješenje za smještaj objekata druge faze na postojeću lokaciju.

Kapacitet PPOV za fazu 1 je: 34.500 ES (zimski period) i 72.500 ES (ljetnji period).

Linija za prečišćavanje otpadne vode za prvu fazu projekta sastoji se iz sljedećih funkcionalnih cjelina:
– ulazni šaht / bajpas
– preliminarni (mehanički) tretman
– zgrada sa rešetkama
– aerisani pjeskolov i mastolov
– pumpna stanica i ulazni mjerač protoka
– sekundarni (biološki) tretman
– SBR rezervoari
– zgrada duvaljki i trafostanica
– pumpna stanica za višak mulja za svaki SBR bazen
– izlazni mjerni šaht
– sakupljanje i tretman neprijatnih mirisa.

Linija za obradu mulja sastoji se iz sljedećih funkcionalnih cjelina:
– rezervoar viška mulja
– rezervoar aerobne stabilizacije mulja
– dehidratacija mulja
– stabilizacija mulja
– pumpna stanica tehničke vode.