Izrada Idejnog projekta hidrotehničkih instalacija CONDO HOTELA, Bečići

Awesome Image

  • Klijent:
    D.O.O. „DEVIN“, BUDVA
  • Datum:
    2014
  • Vrijednost:
  • Lokacija:
    Budva, Montenegro

Izrada Idejnog projekta hidrotehničkih instalacija CONDO HOTELA, na objedinjenim urbanističkim parcelama UP 14.1 i 14.2, koje čine blok 14 u zahvatu DUPa „Bečići“, Opština Budva