Izrada tehničke dokumentacije i nadzor nad radovima za sanaciju jalovišta rude olova i cinka „Gradac“ u opštini Pljevlja

Awesome Image

  • Klijent:
    Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine
  • Datum:
  • Vrijednost:
  • Lokacija:
    Pljevlja, Crna Gora

Osnovna djelatnost ovog projekta je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju jalovišta rudnika Gradac – Pljevlja koja uključuje mjere za smanjenje i eliminaciju ekološkog i humanog rizika, rizika za migraciju zagađivača i smanjenje eventualnih budućih ekoloških problema  kao i nadzor za uspješnu implementaciju.

Projekat se sastoji od sledećih faza:

– Faza I: Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju jalovišta rudnika Gradac – Pljevlja

– Faza II: Priprema tenderske dokumentacije i podrška procesu nabavke

– Faza III: Nadzor nad realizacijom radova potrebnih za sanaciju jalovišta rudnika Gradac – Pljevlja.