Glavni projekta u cilju remedijacije bazena crvenog mulja u sastavu Kombinata aluminijuma Podgorica

Awesome Image

 • Klijent:
  Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, Vlada Crne Gore
 • Datum:
  2020-2021
 • Vrijednost:
  Projektovana vrijednost radova - 35 miliona Eura
 • Lokacija:
  Podgorica, Montenegro

Remedijacija bazena crvenog mulja u sastavu Kombinata aluminijuma Podgorica se izvodu u sklopu projekta Vlade Crne Gore za Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenjem (IWMCP) na 5 odabranih ekološki problematičnih lokacija u Crnoj Gori.

Osnovna djelatnost našeg preduzeća u ovom poslu je definisana u 5 zadataka kako slijedi:

 • Zadatak 1: Prikupljanje i pregled raspoložive postojeće dokumentacije / informacija, priprema sadržaja aktivnosti na projektu i priprema početnog izvještaja;
 • Zadatak 2: Detaljno topografsko i geodetsko istraživanje lokacije sa izradu geodetskog elaborata;
 • Zadatak 3: Izrada projekata detaljnih geoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja, realizacija istražnih radova sa uzorkovanjem vode i tla, kao i izrada Elaborata o detaljnim geološkim, hidrogeološkim i geotehničkim istraživanjima sa hemijskim analizama uzorkovanih voda i tla;
 • Zadatak 4: Izrada idejnog projekta rekonstrukcije Bazena crvenog mulja – KAP;
 • Zadatak 5: Izrada glavnog projekta rekonstrukcije Bazena crvenog mulja – KAP.

Osnovni cilj ovog angažmana je razrada na nivou glavnog projekta mjera za smanjenje i eliminaciju ekološkog i humanog rizika, rizika za migraciju zagađivača i smanjenje eventualnih budućih ekoloških problema.